Διδάσκοντες

Prof. Frank C. Worrell - "Psychosocial Variables in Academic Performance: Identity, Culture, and Achievenent", εξειδικευμένο σεμινάριο κατάρτισης, διάρκειας τριών (3) ωρών, στις 3 Σεπτεμβρίου 2012,  με εισηγητή τον Prof. Frank C. Worrell, Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας, University of California, Berkeley.

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr