Τμήμα Ψυχολογίας

Το Τμήμα

Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ψυχολογίας, ισότιμου και αντίστοιχου με τα πτυχία των άλλων τριών Τμημάτων Ψυχολογίας της χώρας μας. Ο/η απόφοιτος του Τμήματός μας, μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχολικής Ψυχολογίας και Κλινικής Ψυχολογίας. Το Τμήμα μας συμμετέχει, επίσης, στην υλοποίηση άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων με το Τμήμα ΜΙΘΕ και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για προτιμούν το ΠΜΣ

Το μοντέλο εκπαίδευσης που κυρίως εφαρμόζεται στην εκπαίδευση των σχολικών ψυχολόγων είναι αυτό του επιστήμονα - επαγγελματία. Σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια η εκπαίδευση των σχολικών ψυχολόγων απαιτεί μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο master, μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης και διδακτορικό επίπεδο σπουδών. ΤΙ λένε όμως οι Απόφοιτοι της σχολής για τους λόγους οι οποίοι τους έκαναν να επιλέξουν το Π.Μ.Σ "Σχολικής Ψυχολογίας";
Ποιότητα
Μαθήματα
Πρακτική
Επιστημονικό Προσωπικό
Κόστος

Η Ιστορία

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε την άνοιξη του 2013 και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014. Είναι συνέχεια του Προγράμματος Ψυχολογίας, το οποίο λειτούργησε με επιτυχία για 20 χρόνια (1993-2013). Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 (ΥΑ Β7/34, ΦΕΚ 952 τ.Β/31.12.93).

Η Αποστολή μας

Το Τμήμα Ψυχολογίας, συνεπές προς τους ιδρυτικούς στόχους του, θα συνεχίσει το «άνοιγμά» του στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο μέσω της άριστης κατάρτισης ψυχολόγων αλλά και με ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες για το ευρύτερο κοινό, όπως ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης επαγγελματικών ομάδων του πληθυσμού (π.χ. εκπαιδευτικοί), έτσι ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας ενηλίκων και παιδιών, ένα αίτημα ιδιαίτερα επιτακτικό σε καιρούς γενικευμένης κρίσης, όπως η σημερινή.

Το Όραμα μας

Όλα τα μέλη του Τμήματος Ψυχολογίας, μέλη ΔΕΠ, Γραμματεία, μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση ενός προγράμματος σπουδών αντάξιου του Πανεπιστημίου μας και ισάξιου με αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού. Η σύγχρονη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας, οι υποδομές και οι ακαδημαϊκές μονάδες του (σπουδαστήριο, εργαστήρια, κέντρα) εγγυώνται στον/στην απόφοιτό μας ένα προφίλ ολοκληρωμένου επιστήμονα ψυχολόγου, ικανού να πετύχει τόσο επαγγελματικά όσο και ερευνητικά, ακόμη και σε πολύ απαιτητικές συνθήκες αγοράς εργασίας.

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr