Συντονιστική Επιτροπή

Συντονιστική Επιτροπή

Αρμόδια για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος είναι η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr