ΦΕΚ Λειτουργίας

ΦΕΚ Λειτουργίας

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις σπουδών:

α) «Σχολική Ψυχολογία» και

β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»

 

με διακριτούς στόχους ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του.

 

Για να δείτε το ΦΕΚ επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχολική Ψυχολογία" πατήστε εδώ

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr