Κριτήρια / Διαδικασία Εισαγωγής

Κριτήρια / Διαδικασία Εισαγωγής


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Σχολική Ψυχολογία
  2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα


Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Δικαίωμα υποψηφιότητας:

 

  1. για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» υποψήφιοι ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  2. για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Σχολών ή/και Τμημάτων  Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας/Μοριακής Βιολογίας, καθώς και Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, επίσης, φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αλλά δεν έχουν ακόμη ορκισθεί. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή μόνο με εταιρεία ταχυμεταφορών-courier (τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα) έως και 18 Απριλίου 2019.

Διεύθυνση αποστολής:
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γραφ. 533, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Τ.Κ. 157 03, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας 2107277965

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr