Επικοινωνία

Εγγραφές

Email: secr@psych.uoa.gr
Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Γενικά Θέματα

Email: student-issues@psych.uoa.gr
Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7277569
ΦΑΞ: 210 7277459

Αφήστε το μύνημα σας...

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr