Σχολική Ψυχολογία

Τι είναι η Σχολική Ψυχολογία

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Aφορά στην παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, δηλαδή, στους μαθητές όλων των ηλικιών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και στους υπόλοιπους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης, ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και στην οικογένεια, η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας του μαθητικού πληθυσμού και του συνόλου της σχολικής κοινότητας και η προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

 

Ο κλάδος της Σχολικής Ψυχολογίας διακρίνεται από τον κλάδο της παιδαγωγικής ή εκπαιδευτικής ψυχολογίας καθώς ο δεύτερος μελετά θεωρίες για τη μάθηση και τη μαθησιακή διαδικασία και δεν αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας. Όμως, στη Μεγάλη Βρετανία, ο όρος εκπαιδευτική ψυχολογία και ο τίτλος εκπαιδευτικός ψυχολόγος αντιστοιχούν στον όρο σχολική ψυχολογία και στον τίτλο σχολικός ψυχολόγος.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου για τα ελληνικά δημόσια σχολεία καθιερώθηκε με το νόμο 1566/85 βάσει αυτού του νόμου δημιουργήθηκαν 50 οργανικές θέσεις για ψυχολόγους σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Όσον αφορά στις βασικές δομές παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, υπάρχουν ψυχολόγοι (μόνιμοι και αναπληρωτές), οι οποίοι εργάζονται σε ειδικά σχολεία και σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  Ειδικότερα, τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, που στελεχώνονται με ψ.υ διαφοροποιούνται κατ’ έτος, ενώ η ιδιωτική εκπαίδευση, στην πλειοψηφία της, διαθέτει ψυχολογικές υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αυτή γίνεται είτε ενδοσχολικά, είτε στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ είτε σε άλλους πιστοποιημένους από το Υ.ΠΑΙ.Θ φορείς.

 

Ακολουθώντας τις σύγχρονες, διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές, υιοθετείται μια διεπιστημονική προσέγγιση με τη συνεργασία κατηρτισμένων σε θέματα σχολικής ψυχολογίας εκπαιδευτικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr