Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας (θα ενημερωθεί σύντομα)

 

Προσκεκλημένοι Εισηγητές που διδάσκουν στο ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr