Ελληνικές

Ελληνικές

Χατζηχρήστου, Χ. & Λαμπροπούλου, Α. (2012). Ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών Ρομά: Ανάπτυξη πολυεπίπεδου μοντέλου παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιώνΒήμα Κοινωνικών Επιστημών,  σελ. 261- 279.

Χατζηχρήστου, Χ., Γκαρή, A., Μυλωνάς, K., Τσιοβόλου, A., Καρίτσα, B. & Γιαβρίμης, Π. (2012). Αντιλήψεις και Στάσεις Μαθητών σχετικά με το Διαζύγιο και την Προσαρμογή των Παιδιών Χωρισμένων Γονέων. [Perceptions and attitudes of students for divorce and childrens' adjustment  after parental separation], Nea Paideia, 144, 131-146.

Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Α., Λυκιτσάκου, Κ.& Λαμπροπούλου, Α. (2009). Προαγωγή της ψυχικής ευεξίας στη σχολική κοινότητα: Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος σε επίπεδο συστήματος. Ψυχολογία, Ειδικό τεύχος: Σύγχρονα θέματα Σχολικής Ψυχολογίας, 16(3), 381-401.

Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Π., Γεωργουλέας, Γ. & Λαμπροπούλου, Α. (2006). Παρεμβατικά προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης: Σχεδιασμός, εφαρμογή, και αξιολόγηση του «Προγράμματος προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης: Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο». Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 8(2), 155-175.

Χατζηχρήστου, Χ., Λαμπροπούλου, A., & Λυκιτσάκου, K. (2004). Ένα διαφορετικό σχολείο: Το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Ψυχολογία, 11(1), 1-19, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Χατζηχρήστου, Χ. (2003α). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο. Ψυχολογία. Ειδικό τεύχος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 10 (2-3), 343-361.

Χατζηχρήστου, Χ. (2003β). Η σχολική ψυχολογία ως επιστήμη και επάγγελμα: Σύγχρονες τάσεις και μελλοντικές προοπτικές στο διεθνή και ελληνικό χώρο. Ψυχολογία. Ειδικό τεύχος Σχολικής Ψυχολογίας, 10 (4), 415-436.

Χατζηχρήστου, Χ., Καραδήμας, Ε., Γιαβρίμης, Π., Δημητροπούλου, Π., &Βαΐτση, Α. (2001). Διασύνδεση αξιολόγησης και παρέμβασης σε επίπεδο συστήματος : Το παράδειγμα της συνεργασίας Πανεπιστημιακού Κέντρου Σχολικής Ψυχολογίας με Ίδρυμα της Αττικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 58-59, 193-212.

Χατζηχρήστου, Χ., Γκαρή, Α., Μυλωνάς, Κ., Γεωργουλέας, Γ., Λυκιτσάκου, Ν., Μπαφίτη, Τ., Βαΐτση, Α., & Μπακοπούλου, Α. (2001). Προσαρμογή παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο: Ι. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός προγράμματος ψυχολογικής - συμβουλευτικής παρέμβασης. ΙΙ. Αξιολόγηση του προγράμματος Ψυχολογικής - Συμβουλευτικής Παρέμβασης. Νέα Παιδεία, 99, 13-36.

Χατζηχρήστου, Χ., Βαΐτση, Α., Δημητροπούλου, Π., & Φαλκή, Β. (2000). Δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής των παιδιών στο σχολείο: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 2 (1), 32-47.

Χατζηχρήστου, Χ. (1998). Διαζύγιο και μονογονικές οικογένειες στην Ελλάδα: Δημογραφική θεώρηση και μία πρόταση για την ανάπτυξη πολυεπίπεδης συμβουλευτικής παρέμβασης. Βήμα Koινωνικών Επιστημών, 24, 143- 165.

Χατζηχρήστου, Χ. & Hopf, D. (1992β). Αυτοαντίληψη μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, 17, 253-277.

Χατζηχρήστου, Χ. Hopf, D. (1992α). Εκτίμηση της συμπεριφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους συνομηλίκους τους. Παιδαγωγική Eπιθεώρηση,  16, 141-161.

Χατζηχρήστου, Χ. Hopf, D. (1991). Προβλήματα συμπεριφοράς και σχολικής  επίδοσης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις  εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών.  Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, 14-15, 107-143

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr