Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ

Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες

    Ηλίας Μπεζεβέγκης (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)


Καθηγητές/τριες

    Χρυση Χατζηχρήστου (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
    Σπύρος Τάνταρος (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
    Αικατερίνη Γκαρή (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
    Κωνσταντίνος Μυλωνάς (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
    Ευφροσύνη Μόττη (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
    Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ)


Αναπληρωτές καθηγητές/τριες

    Βασίλης Παυλόπουλος (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
    Αλεξάνδρα Οικονόμου (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
    Πέτρος Ρούσσος (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
    Φωτεινή Πολυχρόνη (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
    Διαμάντω Φιλιππάτου ((Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)


Επίκουροι Καθηγητές/τριες

    Αικατερίνη Λαμπροπούλου

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr