Μαθήματα

Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εξελίξεις

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων που αφορούν στον καθορισμό τού ρόλου και της ειδικότητας του σχολικού ψυχολόγου, καθώς και στην παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο με έμφαση στην πολυπολιτισμική σχολική ψυχολογία. 

Επικοινωνία

Γραμματεία Ψυχολογίας (Γρ. 533, 5ος όροφος)
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
ΤΚ: 15703, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7277519
ΦΑΞ: 210 7277459

Email: secr@psych.uoa.gr

Web Site: http://www.sch.psych.uoa.gr